Vill du vara med och skapa ett mer tillgängligt samhälle?
Har du eller någon i din närhet en NPF-diagnos?
Tycker du att det är roligt att arbeta tillsammans?

Hör av dig till oss!

Vi söker:
– styrelsemedlemmar
– aktiva och stödmedlemmar

Årsmöte sker den 26 mars, klockan 18.30.
Mer information kommer!