Vill du vara med och skapa ett mer tillgängligt samhälle?
Har du eller någon i din närhet en NPF-diagnos?
Tycker du att det är roligt att arbeta tillsammans?

Hör av dig till oss på info@ange.attention.se